לחברתנו יש מחלקת ניהול נכסים. ניהול הנכסים כולל קשר שוטף מול הדיירים, גביית כספים והעברתם לחשבון בנק של המשקיע, טיפול בבעיות כלשהן, תשלומי “ועד בית” וביטוח וכן מתן שקט נפשי למשקיע.

התשלום שלנו על ניהול הנכס היא 5% מהכנסות השכירות בחודש וכן חצי חודש כאשר מחדשים חוזה עם שוכר קיים.